Kostersbond

Welkom

 

De CNV Kostersbond is de vakorganisatie èn beroepsvereniging van kosters en beheerders van kerkelijke centra van alle kerkelijke gezindten. Al meer dan vijftig jaar zorgt de CNV Kostersbond voor de materiële en immateriële belangen van kosters.

De koster als werknemer
De CNV Kostersbond heeft in het verleden veel resultaten weten te bereiken voor zijn leden. De CNV Kostersbond voert overleg met de Protestantse Kerk Nederland over de arbeidsvoorwaarden voor de kosters en beheerders, die in deze kerken werkzaam zijn. Bij problemen in de plaatselijke kerk treedt de CNV Kostersbond op als gesprekspartner namens de leden.

De koster als eenling in de gemeente
De koster heeft binnen de kerkelijke gemeenschap een bijzondere plaats. In de zondagse eredienst maar ook in het dagelijkse gemeenteleven staat de koster vaak alleen. De CNV Kostersbond is een plek, waar kosters elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en hun ervaringen kunnen delen.

De CNV Kostersbond en u
De CNV Kostersbond zorgt op veel terreinen voor de belangen van kosters/beheerders. In april 2007 is het nieuwe “Handboek voor de Koster” uitgegeven. Tevens organiseren wij in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland toerustingscursussen. Daarnaast is de CNV Kostersbond aangesloten bij de Bond van Europese Kosters.

U en de CNV Kostersbond
Uiteraard kan de CNV Kostersbond dit werk niet doen zonder zijn leden. De CNV Kostersbond heeft ook u nodig, want samen kunnen wij beter voor elkaar zorgen. U kunt eerst meer informatie aanvragen of u direct aanmelden als lid.

CURSUS COMMUNICATIE VOOR KOSTERS/ KOSTER-BEHEERDER

CURSUS COMMUNICATIE VOOR KOSTERS/ KOSTER-BEHEERDER

CNV KOSTERSBOND

 

Hebt u:

● problemen in de communicatie met uw werkgever

●vindt u het moeilijk om bij een functioneringsgesprek uw belangen

onder woorden te brengen?

● moeilijk uw grenzen aan te geven?

Dan is de cursus communicatie die in maart/april gehouden wordt iets voor u! (meer…)

Najaarvergadering zaterdag 2 november.

Najaarsvergadering van de Ledenraad op zaterdag 2 november 2013

Op deze Ledenraad komen afgevaardigden uit het hele land van alle afdelingen bijeen, om gezamenlijk met het Bondsbestuur het beleid van onze bond vorm te geven.

 

Onze voorzitter, D. de Vogel, opende de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Hebreeën 10.

“Blijf volharden”, in deze donkere weken op weg naar het einde van het kerkelijk jaar. In veel kerken wordt dan dit Bijbelgedeelte gelezen.

De schrijver van dit boek richt zich tot mensen voor wie de tijd donker is.

De gemeente wordt bedreigd, zowel van buitenaf als van binnenuit.

Na het gebed werd overgegaan naar de verdere afhandeling van de agenda.

(meer…)

Landelijke Ontmoetingsdag 20 april 2013

landelijke-ontmoetingsdag-wezep-2013-002Als locatie voor de Landelijke Ontmoetingsdag was deze keer gekozen voor “ Coelenhage” in Wezep.

De dag begon met een stralend zonnetje en ook de rest van de dag liet het weer zich van zijn beste kant zien. Naast de ontmoeting staat niet alleen de gezelligheid centraal, maar ook kennismaking en het aanhalen van oude vriendschapsbanden.

De dagvoorzitter J. van Vliet heette de aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder onze gasten: ds. A. Oosterwijk, E. de Macker en erelid H. Kamerling.

(meer…)