Kostersbond

Welkom

 

De CNV Kostersbond is de vakorganisatie èn beroepsvereniging van kosters en beheerders van kerkelijke centra van alle kerkelijke gezindten. Al meer dan vijftig jaar zorgt de CNV Kostersbond voor de materiële en immateriële belangen van kosters.

De koster als werknemer
De CNV Kostersbond heeft in het verleden veel resultaten weten te bereiken voor zijn leden. De CNV Kostersbond voert overleg met de Protestantse Kerk Nederland over de arbeidsvoorwaarden voor de kosters en beheerders, die in deze kerken werkzaam zijn. Bij problemen in de plaatselijke kerk treedt de CNV Kostersbond op als gesprekspartner namens de leden.

De koster als eenling in de gemeente
De koster heeft binnen de kerkelijke gemeenschap een bijzondere plaats. In de zondagse eredienst maar ook in het dagelijkse gemeenteleven staat de koster vaak alleen. De CNV Kostersbond is een plek, waar kosters elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en hun ervaringen kunnen delen.

De CNV Kostersbond en u
De CNV Kostersbond zorgt op veel terreinen voor de belangen van kosters/beheerders. In april 2007 is het nieuwe “Handboek voor de Koster” uitgegeven. Tevens organiseren wij in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland toerustingscursussen. Daarnaast is de CNV Kostersbond aangesloten bij de Bond van Europese Kosters.

U en de CNV Kostersbond
Uiteraard kan de CNV Kostersbond dit werk niet doen zonder zijn leden. De CNV Kostersbond heeft ook u nodig, want samen kunnen wij beter voor elkaar zorgen. U kunt eerst meer informatie aanvragen of u direct aanmelden als lid.

De Protestantse Gemeente in Schiedam zoekt een Koster-beheerder

De Protestantse Gemeente in Schiedam zoekt een

Koster-beheerder

voor haar zalencentrum De Ark,

Hargplein 101 in Schiedam.

 

Het zalencentrum De Ark is het kloppend hart van de

gemeente in Schiedam Noord én vervult gelijktijdig

een sterk ondersteunende rol voor het verenigingsleven in Schiedam Noord.

 

De koster-beheerder die wij zoeken zorgt:

 • dat het zalencentrum te allen tijde gereed is (schoon en opgeruimd) om haar gasten te ontvangen;
 • voor het beheer en de exploitatie van het zalencentrum incl. keuken en buffet;
 • dat de installaties (licht, geluid en verwarming) in het zalencentrum

probleemloos hun werk doen;

 • dat er bij calamiteiten de juiste acties worden ondernomen.

 

De koster-beheerder die wij zoeken:

 • is gastvrij, vriendelijk en klantgericht;
 • is communicatief sterk;
 • is ondernemend;
 • is een stevige persoonlijkheid;
 • heeft vaktechnische kennis en ervaring van installaties en

gebouwen;

 • heeft een Horeca diploma inclusief sociale hygiëne;
 • heeft een EHBO en/of BHV diploma;
 • woont op een maximale reisafstand van 20 minuten

vanaf het zalencentrum.

 

Het dienstverband gaat in per 1 januari 2015 en is gebaseerd op een full-time dienstverband. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de regelingen van de Protestantse Kerk Nederland.

 

Het dienstverband kent veel vrijheid en zelfstandigheid waardoor de

ondernemende kwaliteiten van de koster-beheerder volledig worden benut.

 

Enthousiast geworden? Dan ontvangen wij uw sollicitatie graag uiterlijk 1 augustus 2014 (i.v.m. vakantieperiode ruime responstijd).

Deze kunt u sturen naar:

Martin Goudzwaard, ouderling kerkrentmeester PKN Schiedam

De Vlinderhoven 114, 3124 BV Schiedam

Email: marti008@planet.nl.

Op dit adres kunt u ook een functieprofiel aanvragen of andere vragen stellen.

Voor het functieprofiel kunt u ook terecht op onze website: www.pknschiedam.nl

 

CURSUS COMMUNICATIE VOOR KOSTERS/ KOSTER-BEHEERDER

CURSUS COMMUNICATE

Wegens succes wordt er een 2e cursus communicatie georganiseerd op 1 en 15 september a.s. in de Bronkerk te Ugchelen

Waarom deze training:

 • Tijdens het werk doen mensen een beroep op u en uw tijd, iedereen wil iets anders.
 • “Iets“ loopt niet lekker in het gesprek met uw werkgever; u praat langs elkaar heen, er is vaak geen tijd
 • Een functioneringsgesprek, hoe bereid ik dat voor?
 • Een miscommunicatie dreigt een conflict te worden. Hoe kan ik dat voorkomen?

Doel van de training:

 • Communicatiestijlen kennen en herkennen.
 • Communicatieve vaardigheden versterken
 • Beter plannen
 • Conflicten oplossen
 • Meer zelfvertrouwen bij een functie- of beoordelingsgesprek

Voor deze cursus geldt als uiterste inschrijfdatum 10 augustus 2014

De kosten van de training (€250, -) per deelnemer, worden voor u betaald volgens de arbeidsvoorwaardenregeling door uw werkgever.

Overige kosten (zaalhuur, koffie/thee en dergelijke) betaalt de CNV Kostersbond.

Opgave (liefst per mail) bij mevrouw S. Hogerland-de Rapper: secretaressecnv@planet.nl

Of schriftelijk: Lemmerweg 24 -210, 8607 BZ Sneek, telefoon 0515-336330