Kostersbond

Welkom

 

De CNV Kostersbond is de vakorganisatie èn beroepsvereniging van kosters en beheerders van kerkelijke centra van alle kerkelijke gezindten. Al meer dan vijftig jaar zorgt de CNV Kostersbond voor de materiële en immateriële belangen van kosters.

De koster als werknemer
De CNV Kostersbond heeft in het verleden veel resultaten weten te bereiken voor zijn leden. De CNV Kostersbond voert overleg met de Protestantse Kerk Nederland over de arbeidsvoorwaarden voor de kosters en beheerders, die in deze kerken werkzaam zijn. Bij problemen in de plaatselijke kerk treedt de CNV Kostersbond op als gesprekspartner namens de leden.

De koster als eenling in de gemeente
De koster heeft binnen de kerkelijke gemeenschap een bijzondere plaats. In de zondagse eredienst maar ook in het dagelijkse gemeenteleven staat de koster vaak alleen. De CNV Kostersbond is een plek, waar kosters elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en hun ervaringen kunnen delen.

De CNV Kostersbond en u
De CNV Kostersbond zorgt op veel terreinen voor de belangen van kosters/beheerders. In april 2007 is het nieuwe “Handboek voor de Koster” uitgegeven. Tevens organiseren wij in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland toerustingscursussen. Daarnaast is de CNV Kostersbond aangesloten bij de Bond van Europese Kosters.

U en de CNV Kostersbond
Uiteraard kan de CNV Kostersbond dit werk niet doen zonder zijn leden. De CNV Kostersbond heeft ook u nodig, want samen kunnen wij beter voor elkaar zorgen. U kunt eerst meer informatie aanvragen of u direct aanmelden als lid.

Voorjaarsvergadering Ledenraad

Voorjaarsvergadering Ledenraad 5 april 2014

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de CNV Kostersbond.

In deze Ledenraad zijn alle afdelingen met 2 afgevaardigden vertegenwoordigd en legt het Bondsbestuur verantwoording af van het gevoerde beleid.

 

De voorjaarsvergadering van de Ledenraad werd op zaterdag 5 april 2014 gehouden in “De Overkant” te Dalfsen. (meer…)

CURSUS COMMUNICATIE VOOR KOSTERS/ KOSTER-BEHEERDER

CURSUS COMMUNICATIE VOOR KOSTERS/ KOSTER-BEHEERDER

CNV KOSTERSBOND

 

Hebt u:

● problemen in de communicatie met uw werkgever

●vindt u het moeilijk om bij een functioneringsgesprek uw belangen

onder woorden te brengen?

● moeilijk uw grenzen aan te geven?

Dan is de cursus communicatie die in maart/april gehouden wordt iets voor u! (meer…)