Kostersbond

Friesland

 

Agenda:

13 oktober 2018  : Jaarvergadering

 

Activiteiten:

Jaarvergadering 13 oktober 2018 

Beste leden van afd. Friesland,

 

Op 13 oktober a.s. willen wij onze jaarvergadering van de CNV Kostersbond afd. Friesland houden. Plaats en bijzonderheden worden later bekend gemaakt.
Zet de datum vast in uw agenda!

 

Hartelijke groet, het bestuur.

 

 

Jaarvergadering 13 maart 2018 in de Lantaerne te Surhuisterveen

Deze vergadering is door het bestuur op dit tijdstip gehouden omdat de vorige geplande vergadering afgelast is omdat er geen opgave was en de Sint het ons in Dokkum zeer moeilijk maakte. Omdat er toch binnen korte tijd over de Toekomstvisie geïnformeerd moest worden, hebben we voor deze optie gekozen. Zaterdag schijnt een moeilijke dag te zijn, maar nu bleek dat er op een doordeweekse dag ook niet veel leden komen. Het bestuur heeft vele opties bedacht om zoveel mogelijk mensen te laten komen, maar er komen steeds minder. Wat is daar de reden van? Minder leden, minder werkende leden, leden met een baan ernaast? We doen elke keer weer ons best om mensen te laten komen. Tijdens deze vergadering hebben wij gesproken over de toekomst van de CNV Kostersbond. Hierbij een verslag:

 

Dhr. Roeleveld legt uit dat de Kostersbond genoodzaakt is zich op te heffen, door het dalen van het ledenaantal. De bond heeft 374 leden, inclusief vrienden en 67-plussers. Het aantal bestuursleden zal landelijk en regionaal steeds moeilijker op te vullen zijn. Het alternatief is om van zelfstandige bond over te gaan naar de paraplu van het CNV Connectief, onder de afdeling Zorg en Welzijn, bij Kerk en Ideëel. Het bestuur is net begonnen met het verkennen van de mogelijkheden van de Kostersbond binnen deze club. Er is nog geen concreet beeld over de positie van onze bond, maar het hoofdbestuur tracht er alles uit te halen wat mogelijk is, om te houden wat we hebben. De afdelingen blijven mogelijk wel bestaan, maar het hoofdbestuur zal minder taken krijgen. Er wordt nu onderhandeld of de Ledenraad kan blijven bestaan en over vele andere zaken. Het hoofdbestuur zal op deze verkenningstocht ons blijven informeren over de voortgang van dit proces. Volgens een van de leden waren deze problemen vroeger ook al ter sprake gekomen. Het is dus een logisch gevolg. Vanuit de leden kwam de opmerking: Laat ons niet aan de kant zetten, maar blijf voor ons strijden!

 

De voorzitter bedankte de leden voor hun komst en inbreng.