Kostersbond

Noordwest en Midden Nederland

 

Agenda:

14 oktober 2017 : Ontmoetingsdag (info zie hieronder)

 

 

Activiteiten:

 

Afscheid van kostersechtpaar Kostelijk in Broek op Langedijk

 

Tijdens een feestelijke dienst op zondag 18 juni werd er in de Hervormde Kerk van Broek op Langedijk afscheid genomen van Jan Willem en Ria Kostelijk, die 36 jaar lang deze gemeente hebben gediend als kostersechtpaar. Jan Willem en Ria gaan met pensioen.
Jammer genoeg komt er geen opvolger maar gaan ze met 20 vrijwilligers, waaronder ook Jan Willem, door en blijft zo het kosterswerk doorgaan.
Op hun verzoek wilden zij deze ochtend niet op de voorgrond staan. Toch werd tijdens de dienst wel aandacht besteedt aan al het werk wat zij nauwgezet, trouw en met liefde hebben gedaan voor deze gemeente in dienst van de Here God zoals bijvoorbeeld 3.600 keer de klok geluid.

Als slotlied zongen wij hen toe:
Ga met God en hij zal met jullie zijn.
Jullie nabij op al jullie wegen
Met zijn Raad en troost en zegen.

 

De gastpredikant bedankt Ria en Jan Willem voor hun hartelijke ontvangst en samenwerking die hij ondervonden had als hij mocht voorgaan in Broek op Langedijk.
Hierna kon iedereen op zijn/haar manier in wijkgebouw Irene, naast de kerk, hen bedanken en gedag zeggen.

 

Het was een drukke en gezellige receptie. Namens onze afdeling Noordwest en Midden Nederland mocht ik Jan Willem en Ria nog even toespreken en bedanken voor het vele werk wat Jan Willem voor de afdeling heeft gedaan:
Van 1992-2006 was hij penningmeester en van 2007 tot nu toe secretaris en dit werk zal hij gelukkig nog blijven doen! Daar zijn we heel blij mee natuurlijk!
Met een fraai boeket, drukte ik hen de hand. Van de gemeente Broek op Langendijk werd hen een reis naar Israël aangeboden. Van het college van Kerkrentmeesters ontvingen ze beide een oorkonde voor 36 jaar trouwe dienst met bijbehorende speld. Een mooi fotomoment! Zeker verdiend!

 

 

Lovende woorden werden hen toegesproken.
Dat zij nu mogen genieten van een nieuwe fase in hun leven, terugkijkend op wat is geweest in dankbaarheid.
Ria en Jan Willem, wat was het een mooie dag voor jullie, samen met jullie gezin en familie.
Met een goed verzorgde lunch kwam zo een einde aan dit samen zijn. Gods zegen toegewenst.

 

Hans Germans, voorzitter

 

 

 

Verslag Voorjaarsvergadering

 

Op zaterdag 13 mei hebben wij als afdeling elkaar weer ontmoet, dit keer in de Kapel in Andijk. Gastheer en gastvrouw Jan en Cobie Gorter ontvingen ons met koffie en heerlijke cake.

 

Om 11:00 uur opende onze voorzitter de Vergadering met het lezen uit de bijbel en een korte overdenking hierover.
Na het vaststellen van de agenda was het de beurt aan de penningmeester met een halfjaarlijks verslag van de activiteiten van de afdeling.
Hierna ging alle aandacht uit naar de 8 jubilarissen die aanwezig waren. Deze jubilarissen werden gehuldigd voor hun lidmaatschap van de CNV variërend van 25 tot 70 jaar. Voor de huldiging van de 50 en 70 jarige jubilarissen was Kees Roeleveld, lid van het hoofbestuur, naar Andijk gekomen.

 

 

Na de huldiging  werden we verwend met een heerlijke lunch van lekkere soep en broodjes waarna de meeste mensen per voet naar de Gereformeerde kerk wandelden.
Daar aangekomen werd ons alles uitgelegd over het ontstaan van deze kleurrijke kerk. Een kerk in de stijl van de Amsterdamse school gebouwd eind jaren 20 van de vorig eeuw. Van de hand van architect Reitsma uit Groningen. 

Bijzonderheid van deze kerk vonden wij toch wel het feit dat de kosterswoning in de kerktoren was ondergebracht. Wilt u meer informatie over deze bijzondere kerk kijk dan op: www.gereformeerdekerkandijk.nl

 

Na een rondleiding en mini concert op het gerestaureerde Flentrop orgel liepen we weer terug naar de kapel waar we deze gezellige dag afsloten met een drankje en een hapje.

 

Met vriendelijke groet,
Wim van Huissteden

 

 

Nog even aandacht voor de agenda:

Zaterdag 14 oktober 2017 is de Najaarsontmoeting.
Wij kunnen elkaar ’s middags vanaf 14:00 uur ontmoeten in Amsterdam-West.
De locatie is kerkgebouw De Ark van de Regenbooggemeente.
Adri Oudolf zal onze gastvrouw zijn.