Kostersbond

Noordwest en Midden Nederland

 

Agenda:

13 januari 2018 : Nieuwjaarsontmoeting (info zie onder)

 

 

Activiteiten:

 

Verslag najaarsontmoeting op 14 oktober 2017

Opnieuw was deze nog niet mogelijk in De Ark in Amsterdam-west. Daarom werd ‘t de Kruiskerk in Amstelveen. Kosteres daar is Marian van Leeuwen. Zij ontving ons heel gastvrij.

Onze voorzitter Hans Germans leest met ons 1 Sam. 3: 1 – 8. ‘Kijk eens goed naar Samuël. Deze man leerde in de tabernakel via de oude priester Eli Gods stem herkennen. En hij leerde naar God te luisteren. Zijn werk was o.a. dagelijks de wacht houden en de deuren openen, want hij was de 1e koster’.

 

Wim van Huissteden deed verslag van de ledenraad. Met de 25 aanwezigen vinden we het heel belangrijk voor ons werk dat het hoofdbestuur ”de herwaardering het kosterswerk” ter hand neemt. Uit ons gezamenlijk gesprek blijkt ook dat meer dan ooit de noodzaak gevoeld wordt van goede coördinatie tussen werk van de betaald koster en de vrijwilligers in de kerk.

 

Verder is gesproken over de Bond en haar toekomst. Graag zouden we zien dat wij als afdeling door kunnen gaan. Het opstellen van een tijdpad en stappenplan door het hoofdbestuur wordt gewaardeerd.

 

 

Informatie over de agenda

De nieuwjaarsontmoeting is op zaterdag 13 januari 2018. We zijn welkom bij onze collega’s Timo Bekker en Petra Onderwaater; beiden zijn werkzaam in ZEIST in de Evangelische Broeder Gemeente.
Zij willen ons ontvangen in het koetshuis.
Adres: zusterplein 2, 3703 CB Zeist. tel. 06-42181014 – www.ebgzeist.nl
14:00 uur Inloop/ontvangst met koffie/thee.
14:30 uur Mededelingen van het bestuur.
14:45 uur Dhr. Pieter Quakelaar. Hij vertelt over de bond ”Kerk en Ideëel”

               met ruimte voor uw eigen inbreng.
15:30 uur Rondleiding.
16:00 uur Nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.