Kostersbond

Zuidwest Nederland

 

Agenda:

Zaterdag 6 januari 2018 : Nieuwjaarsvergadering bij mevr. Rietveld

                  in de Grote Kerk in Dordrecht – Aanvang 14:30 uur

Zaterdag 14 april 2018 : Jaarvergadering met lunch bij fam. De Laater

                  in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom – Aanvang 11:00 uur

 

Activiteiten:

 

(OUD-) KOSTERS VERGADEREN BUITEN DE KERK

Op zaterdag 28 oktober 2017 heeft de afdeling Zuidwest Nederland tussen de klompen vergaderd in Dussen.
Ga ook eens kijken op www.klompenmakerijdendekker.nl .

Helaas door ziekte en verplichtingen waren we maar met 16 personen, iets meer dan de helft van ons ledenaantal, aanwezig. Het was er niet minder gezellig om.

 

 

De heer Peter den Dekker liet ons op een luchtige en (vr)olijke wijze zien hoe er een klomp uit een stuk populieren- of wilgenhout gemaakt wordt.
Het handmatig maken gebeurd nu zelden meer, ook het beschilderen is bij de meesten een kwestie van bestikkeren geworden.
Diverse modellen klompen liet hij zien, waaruit ook vroeger de status van de drager was op te maken.
Van de klompen worden ook vogelkastjes, bootjes etc. gemaakt.
U kunt er ook een kerststukje mee/van maken, de klompenmakerij organiseert ook workshops.

 

 

Vervolgens hielden we de vergadering.
Onze voorzitter opende met het lezen van psalm 86 en ging voor in gebed.
Ons nieuwe lid Quist ontving na verwelkoming de welkomstmap.
Na diverse gebruikelijke agendapunten kwamen we toe aan het Lief en Leed van onze leden.
Twee van onze leden, onze secretaresse mw. Van der Meide en mw. Van Drunen, zijn geopereerd en twee leden, mw. Versteeg en dhr. De Laater, zijn tobbende met de gezondheid. Voor alle vier tekenden we een kaart.
Hierna hebben we genoten van een heerlijk salade en patat/nasi/bami buffet.
Rond 19.30 uur ging een ieder huiswaarts.

Iedereen Gezegende Kerstdagen en een goed 2018 toegewenst.

 

 

Gert de Boon
Algemeen Adjunct