Kostersbond

Bondsberichten

 

Agenda

 

 

Verslag van de ledenraad op 7 april 2018

 

Alle afdelingen en de seniorencommissie waren vertegenwoordigd. 
De redactie was niet aanwezig, hun jaarverslag was toegestuurd. De nieuwe lay-out van De Koster is een succes. Afdelingen worden nadrukkelijk uitgenodigd kopij te sturen.
Het financieel verslag wordt besproken en goedgekeurd.
Van de commissie arbeidsvoorwaarden: de onderhandelingen over de provisieregeling liggen even stil. De bal ligt nu bij de werkgevers.
De individuele belangenbehartiging blijft een belangrijke taak voor de Kostersbond.
In maart is er weer een seniorenkrant verstuurd. In het najaar worden weer seniorenbijeenkomsten georganiseerd. Dit keer wordt aandacht besteed aan de thuiszorg. Er is altijd gelegenheid om vragen te stellen aan de mensen van de CNV Vakcentrale.
Ko de Visser wijst ook nog eens op het nut van de belastingservice, hulp bij het invullen van de aangifte kan echt voordeel opleveren.
Uit de afdelingen zijn geen echte bijzonderheden te melden.
We hopen dat we in het najaar een communicatiecursus kunnen organiseren. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden bij het secretariaat: cnvkostersbond@gmail.com.

 

Er was veel aandacht voor onze toekomstvisie. Het verslag van ons gesprek op 5 april met Kerk en Ideëel werd besproken. De Ledenraad gaf toestemming om verder te onderhandelen over samenwerking/fusie met Kerk en Ideëel. Kerk en Ideëel is een onderdeel van CNV Connectief.
We moeten proberen onze positieve punten in te brengen en herkenbaar te blijven. Er wordt verwacht dat er ook een vertegenwoordiger van de kosters in het bestuur van Kerk en Ideëel komt.
De individuele belangenbehartiging en bespreking van arbeidsvoorwaarden is ook na de fusie goed geregeld. Er blijven vrijwilligers actief en voor moeilijke problemen kunnen we een beroep doen op professionals van de CNV Vakcentrale. Hierin verandert er dus niets.
Op de volgende vergadering van het Bondsbestuur moet een voorlopige agenda voor de besprekingen worden gemaakt.
Indien nodig kan een extra Ledenraadvergadering worden gehouden.
Via ons blad De Koster worden de leden op de hoogte gehouden.

 

Marijke van Steenbergen.

 

 

Handboek voor Kosters

Aanbieding € 5,00 exclusief verzendkosten.

Info en bestellen bij secretaresse Marijke van Steenbergen.

 

 

Dagloonregeling

Voor dagloonregeling, zie onderstaande link: https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/cnv-voorzitter-maurice-limmen-roept-minister-asscher-op-repareer-zo-snel-mogelijk-de-berekening/ Heeft u hier problemen mee bel dan met de heer Dirk Vogel via 06 55 88 31 00.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

In verband met de salarissen voor medewerkers willen we uw aandacht vestigen op onderstaande informatie.

—   Circulaire arbeidsvoorwaarden kerkelijke medewerkers 2018-A

Meer informatie over arbeidsvoorwaarden vindt u rechtsboven in beeld onder het kopje Aanbevolen links.   .