Kostersbond

Bondsberichten

 

Agenda

 

 

Verslag van de ledenraad op 1 april 2017

Alle afdelingen en commissies zijn vertegenwoordigd.
De jaarrekening 2016 is besproken en goedgekeurd. Er is een klein negatief resultaat wat in mindering is gebracht op de reserves.
De ledenadministratie meldt dat ongeveer de helft van onze leden nog actief is.
Toch zien we voldoende reden om zo lang mogelijk een zelfstandige bond te blijven.

 

Wat betreft de arbeidsvoorwaarden: de onderhandelingen over de provisieregeling zijn nog niet afgerond.

De commissie belangenbehartiging is bezig met meerdere zaken. Op het moment zijn er geen zaken waar we professionele juridische bijstand bij nodig hebben.

Uit de vergadering komt een vraag over de pensioengrondslag. Mient van der Meulen zal hierover uitleg geven in De Koster.

 

Leerlingen van het ROC De Friese Poort gaan een Facebook pagina maken. Ze verzorgen ook een totaal nieuwe lay-out voor ons blad De Koster.
Op 17 en 18 maart hebben we op de Beurs voor Kerk en Gemeente gestaan. Er was genoeg belangstelling voor onze stand. Tijdens de beurs hebben zich niet spontaan nieuwe leden gemeld, maar we hopen dat de Kostersbond meer bekendheid heeft gekregen.

 

De Bond Europese Kosters is opgeheven per 1 januari 2017. De kasgelden zijn verdeeld onder de leden. Wij hebben het ontvangen bedrag geschonken aan CNV Internationaal. Zij steunen vakbondswerk in 16 landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 

In maart is de seniorenkrant weer verzonden. We moeten onze leden erop attent maken dat de Kostersbond GEEN rechtsbijstandverzekering biedt. Onze vrijwilligers kunnen helpen bij problemen in de arbeidsrelatie. Zij hebben veel kennis en ervaring.

 

Na de verschillende fusies gaat het goed op de afdelingen. Het blijft fijn collega’s te ontmoeten en samen iets gezelligs te doen.

 

 

 

Handboek voor Kosters

Aanbieding € 5,00 exclusief verzendkosten.

Info en bestellen bij secretaresse Marijke van Steenbergen.

 

 

Dagloonregeling

Voor dagloonregeling, zie onderstaande link: https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/cnv-voorzitter-maurice-limmen-roept-minister-asscher-op-repareer-zo-snel-mogelijk-de-berekening/ Heeft u hier problemen mee bel dan met de heer Dirk Vogel via 06 55 88 31 00.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

In verband met de salarissen voor medewerkers willen we uw aandacht vestigen op onderstaande informatie.

—   Circulaire Arbeidsvoorwaardenregeling 2017-B (met verbeterde afronding)

Meer informatie over arbeidsvoorwaarden vindt u rechtsboven in beeld onder het kopje Aanbevolen links.   .