Kostersbond

Bondsberichten

 

Agenda

 

 

Verslag van de ledenraad op 4 november 2017

 

Alle afdelingen en commissies zijn vertegenwoordigd.

 

De heer C.J. Roeleveld werd herbenoemd als lid van het Bondsbestuur voor Individuele Belangenbehartiging en Arbeidsvoorwaarden.
De vragen over de begroting werden naar tevredenheid beantwoord. De begroting werd goedgekeurd.
In de eerste 10 maanden van dit jaar hebben we 4 nieuwe leden ingeschreven.
De teller voor bezoekers van de website klopt niet, omdat we vaak gehackt worden.

 

Er is met het G.O.M. lang overleg geweest over de provisieregeling.

Per 1/1 2018 gaat de nieuwe regeling in, alleen voor nieuwe contracten. Voor bestaande contracten kan in overleg de nieuwe regeling ook worden toegepast.
Individuele belangenbehartiging blijft een belangrijke taak voor onze Kostersbond.

 

De plannen voor een Facebook pagina worden afgeblazen. De redactie heeft veel energie gestoken in de nieuwe lay-out van De Koster. Het oktober-nummer zag er goed uit.
Er is niet genoeg belangstelling voor een cursus rouwverwerking. Er is nu wel gevraagd naar een cursus voor kosters. Daarom wordt op de afdelingen gepeild of er genoeg belangstelling is voor een communicatie cursus.
Nu de CNV Vakcentrale is gestopt met de gouden spelden voor jubilarissen, is door ons besloten aan elke jubilaris een attentie te geven. De afdelingen verzorgen een aardige attentie en kunnen € 25,00 declareren bij het bondsbestuur.

 

De afdelingen organiseerden gezellige bijeenkomsten, waar gelegenheid was collega’s te ontmoeten.
Voor sommige afdelingen is de geografische grootte wel wat nadelig voor deelname aan de bijeenkomsten.
Het belangrijkste agendapunt was onze toekomstvisie. Daar moeten we de komende tijd veel aandacht aan geven.

 

 

Workshop Kerk 2025

Op vrijdag 8 februari 2018 vindt in Utrecht een workshop plaats. Lees in de uitnodiging alle informatie. Laatste uitnodiging workshop

 

 

Handboek voor Kosters

Aanbieding € 5,00 exclusief verzendkosten.

Info en bestellen bij secretaresse Marijke van Steenbergen.

 

 

Dagloonregeling

Voor dagloonregeling, zie onderstaande link: https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/cnv-voorzitter-maurice-limmen-roept-minister-asscher-op-repareer-zo-snel-mogelijk-de-berekening/ Heeft u hier problemen mee bel dan met de heer Dirk Vogel via 06 55 88 31 00.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

In verband met de salarissen voor medewerkers willen we uw aandacht vestigen op onderstaande informatie.

—   Circulaire arbeidsvoorwaarden kerkelijke medewerkers 2018-A

Meer informatie over arbeidsvoorwaarden vindt u rechtsboven in beeld onder het kopje Aanbevolen links.   .