Kostersbond

Oost

genda:

7 oktober 2017 : Najaarsvergadering (info volgt)

 

 

Activiteiten:

 
Verslag van de voorjaarsvergadering in Hengelo op 22 april 2017

Voorzitter Aart Prinsen heet een ieder welkom en opent de vergadering met het lezen van Colossenzen 3 vers 12 t/m 17 uit de bijbel in gewone taal, er staat boven: “Houd van elkaar”.

 

We zijn deze middag te gast bij  Lia en Wout van der Wal.
Een aantal personen hebben zich afgemeld voor deze vergadering maar we zijn blij dat er ruim twintig personen aanwezig zijn op deze eerste officiële voorjaars vergadering van de afdeling Oost.
Als eerste komen de Jaarverslagen en financiële verslagen van onze oude afdelingen Oost Overijssel en Arnhem aan de orde en die worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan Wout van der Wal  en Willem van Tilburg voor het voorlezen hiervan.

 

De financiële verslagen worden uitgedeeld en besproken en de beide kascontrole commissies bestaande uit Ina Schoolaart Henk Fokke en Karst Mulder geven aan dat alles in orde is bevonden zodat het bestuur decharge wordt verleend over het boekjaar 2016.
Jannie Christen en Jurrien Witvoet (die helaas niet aanwezig kan zijn) worden bedankt voor het opstellen van de financiële verslagen.
Voor de nieuwe kascontrolecommissie stellen Lia van der Wal en Bert Wind zich beschikbaar.

 

Onze najaarsvergadering staat gepland op 7 oktober 2017.

 

Er zijn deze middag twee jubilarissen in ons midden, het zijn Henk Karkdijk uit Nijverdal en Willy Eenink uit Dieren. Henk is 40 jaar lid van het CNV en Willy 25 jaar.
Beiden worden door onze voorzitter Aart Prinsen toegesproken en de oorkonde en de bijbehorende speld uitgereikt (toespraken jubilarissen). Voor de dames van beide heren is er een mooie bos bloemen en voor de heren een cadeaubon en een kostersworst, wat een traditie was om te geven in de oude afdeling Oost Overijssel en die we maar in stand houden in onze nieuwe afdeling Oost.

 

Bij de mededelingen wordt nog aandacht geschonken dat men zich kan opgeven voor een cursus rouwverwerking die als er voldoende belangstelling is dit najaar zal plaatsvinden en dat het blad ‘De koster’ een nieuwe lay-out zal krijgen.
Vervolgens krijgt Bert Wind het woord, hij verteld ons iets over de voedselbank in Hengelo waar hij werkzaam is als vrijwilliger.

 

De rondvraag levert verder geen vragen op en daarom sluit de voorzitter de vergadering.

 

Vervolgens was er voldoende tijd om de kerk te bezichtigen en onder het genot van een hapje en een drankje bij te praten.
De middag werd afgesloten met een goed verzorgde broodmaaltijd.

 

Aart Prinsen