Kostersbond

Welkom

 

De CNV Kostersbond is de vakorganisatie èn beroepsvereniging van kosters en beheerders van kerkelijke centra van alle kerkelijke gezindten. Al meer dan vijftig jaar zorgt de CNV Kostersbond voor de materiële en immateriële belangen van kosters.  

 

De koster als werknemer

De CNV Kostersbond heeft in het verleden veel resultaten weten te bereiken voor zijn leden. De CNV Kostersbond voert overleg met de Protestantse Kerk Nederland over de arbeidsvoorwaarden voor de kosters en beheerders, die in deze kerken werkzaam zijn. Bij problemen in de plaatselijke kerk treedt de CNV Kostersbond op als gesprekspartner namens de leden.  

 

De koster als eenling in de gemeente

De koster heeft binnen de kerkelijke gemeenschap een bijzondere plaats. In de zondagse eredienst maar ook in het dagelijkse gemeenteleven staat de koster vaak alleen. De CNV Kostersbond is een plek, waar kosters elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en hun ervaringen kunnen delen.  

 

De CNV Kostersbond en u

De CNV Kostersbond zorgt op veel terreinen voor de belangen van kosters/beheerders. In april 2007 is het nieuwe “Handboek voor de Koster” uitgegeven. Tevens organiseren wij in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland cursussen. Daarnaast is de CNV Kostersbond aangesloten bij de Bond van Europese Kosters.  

 

U en de CNV Kostersbond

Uiteraard kan de CNV Kostersbond dit werk niet doen zonder zijn leden. De CNV Kostersbond heeft ook u nodig, want samen kunnen wij beter voor elkaar zorgen. U kunt eerst meer informatie aanvragen of u direct aanmelden als lid. .