Kostersbond

Friesland

 

Agenda:

 

 

Activiteiten:

 

Jaarvergadering 2019 afd. Friesland 

 

Op 11 mei jl. hebben we onze jaarvergadering gehouden in De Rank te Nij Beets.

 

We begonnen na de koffie met onze officiële vergadering. We volgden onze agenda en na de koffie met gebak werden er 3 personen gehuldigd wegens hun 25 jarig lidmaatschap. Voor sommige verwacht en voor anderen een totale verrassing. De jubilarissen waren: mevr. S. Hogerland-de Rapper, mevr. H. Hofstede-Schapelholman en dhr. P. Schreider. Zij kregen een oorkonde, kadobon en werden in de bloemetjes gezet.

 

Vervolgens praatte Cees Roeleveld ons bij over de te komen fusie en konden er vragen gesteld worden. Alle aanwezigen hopen dat in de toekomst onze belangen goed behartigd blijven worden.

 

Aansluitend kregen we een heerlijke lunch verzorgd door de koster en haar man: Eppie en Teun Geertsma. Ook kregen wij een klok aangeboden door de Kostersbond. De aanwezigen kregen hem meteen mee. De andere leden krijgen hem t.z.t. thuis bezorgd.

 

Hierna gingen wij naar het openluchtmuseum het Damshûs in hetzelfde dorp. Eerst keken we rond op het terrein en na de koffie en thee gingen we met een oude snikke naar het Sûdergemaal. Hier kregen we een uitleg over de werking van het oude stoomgemaal.
Terug op het Damshûs, kregen we nog een uitleg over de geschiedenis van het turfsteken.

 

We hebben een hele fijne dag met elkaar gehad. Jammer dat dit waarschijnlijk de laatste in deze vorm is.