Kostersbond

Oost

Agenda:

28 september 2019 : Landelijke Ontmoetingsdag in Apeldoorn

 

 

Activiteiten:

 

Overlijden Erna Willemsen, Den Ham

 

Vorige week ontvingen wij het droevige bericht dat Erna Willemsen, de vrouw van onze collega Gerrit Willemsen uit Den Ham, op 61-jarige leeftijd is overleden.
In de afscheidsdienst op zaterdag 22 juni in de Hervormde kerk in Den Ham hebben we afscheid van haar genomen.
Op de rouwbrief stond het volgende In Memoriam.

 

   Je hebt je strijd ten einde toe gestreden
   tot God je riep,
Hij nam je bij de hand.
   Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden,
   je stap voor stap geleid naar het Beloofde Land;
   En naast de droefheid die we moeten dragen,
   is er het weten: God heeft je bevrijd;
   Hij gaf ons niet het antwoord op onze vragen,
   Maar schonk ons uitzicht op Zijn eeuwigheid.

 

We wensen Gerrit veel kracht en zegen toe om dit grote verlies te dragen.

Aart Prinsen

 

 

Verslag afdelingsvergadering 13 april 2019

 

Op zaterdag 13 april hebben wij onze voorjaarsvergadering in Borculo gehouden.
De opkomst was bijzonder goed, 32 personen gaven gehoor aan de uitnodiging.
Na de ontvangst met koffie/thee opende Aart Prinsen, onze voorzitter, de vergadering met het lezen van Marcus 11 vers 1 – 11 over de intocht in Jeruzalem en ging ons voor in gebed.

 

Aan de orde kwam het verslag van de vergadering van 14 april 2018 wat na enkele opmerkingen werd goedgekeurd.
Willem van Tilburg, onze secretaris, las het jaarverslag voor van 2018 en Janny Christen, onze penningmeester, gaf een toelichting op het financieel verslag van 2018. Het bestuur werd decharge verleend. De voorzitter bedankt Jannie en Willem voor het opstellen van het jaarverslag en het financieel verslag en Lia van der Wal en Jan Jager voor de kascontrole.

 

Deze middag hadden wij twee jubilarissen in ons midden, Nico Mons uit Veenendaal was dit jaar 40 jaar lid van het CNV en Ruud Ubbels uit Hardenberg 50 jaar. Aan Nico is tijdens zijn afscheid als werkende koster de oorkonde al uit gereikt door zijn broer Gerrit, die koster is geweest in Duiven en ook lid is van de kostersbond. Tijdens deze vergadering kreeg Ruud de onderscheiding van onze voorzitter en waren er bloemen voor zijn vrouw. Ook ontbrak deze middag voor beide heren de bekende kostersworst niet.
Bovendien werd aan hun beide de prachtige klok van de kostersbond overhandigd, welke door het hoofdbestuur aangeboden wordt aan alle leden van de kostersbond.

 

Ook stonden we deze middag stil bij de aankomende fusie met Kerk en Ideëel. Janny Christen gaf een toelichting op de laatste stand van zaken en een aantal vragen uit de vergadering worden door haar meegenomen naar het volgende overleg hier over met Kerk en Ideëel.

 

Verder werd er nog vermeld dat 28 september 2019 de landelijke ontmoetingsdag zal worden gehouden in de Keizers Kroon in Apeldoorn. Het programma ziet er veelbelovend uit en het is een prachtige locatie zo vlak bij Het Loo. Allen van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen.

 

De volgende vergadering staat gepland op 19 oktober 2019.
Met de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering af en is er tijd om bij te kletsen onder het genot van een drankje.
De middag werd afgesloten met een uitstekend dinerbuffet en ging iedereen huiswaarts met één of meerdere klokken om die verder uit te delen in de afdeling.

 

Vriendelijke groet,

Aart Prinsen