Kostersbond

Senioren

 

 

Ook als u geen betaald werk meer verricht, is CNV er voor u.

 

Bent u gepensioneerd en/of krijgt u AOW? Het CNV komt op voor uw belangen. In Den Haag, in de pensioenfondsbesturen, maar ook steeds vaker dicht bij u in de buurt met concrete hulp, bijvoorbeeld bij de ondersteuning van het WMO-keukentafelgesprek met uw gemeente. Het CNV heeft daarbij oog voor úw belangen, maar ook voor die van de generaties na u!

 

Voor meer informatie alsmede een overzicht van de activiteiten kijkt u op de website CNV Senioren.